四国頂上戦2018 ポイントレース 香川予選(最終戦)まで反映)
2018年11月13日更新(異議申立期間:11月20日まで)

異議申し立て先:⇒異議申し立て用Googleフォーム

※ポイントレース権利獲得者は上位40位タイまでです。
 参加回数が2回に満たない場合は圏内でも権利はありません。

氏名 点差 参加
回数
17A + 17B + EH SP1 + KC TS SP2 + KW
1 Takino, Atsushi 17準優勝 96.8 0.0 7 9 4.5 9 1.8 9 16 1.6 9 12 9 0.9 15
2 Shiraishi, Ryuuji SKO優勝 88.6 8.2 7 9 4.5 6 1.2 15 13 1.3 14 12 6 0.6 6
3 Konda, Tuyoshi 81.5 15.3 7 3 1.5 3 0.6 9 12 1.2 12 13 12 1.2 13
4 Hirose, Yoshiyuki 81.3 15.5 7 9 4.5 3 0.6 6 13 1.3 13 15 9 0.9 6
5 Hyoudou, Kouichi 77.0 19.8 6 4 2 6 1.2 13 1.3 12 12 15 1.5 9
6 Ueda, Shuji 73.0 23.8 7 3 1.5 6 1.2 12 14 1.4 9 9 9 0.9 6
7 Yanaseko, Kentaro 72.1 24.7 7 9 4.5 7 1.4 6 6 0.6 10 12 6 0.6 9
8 Murao, Keisuke 69.0 27.8 7 6 3 6 1.2 6 12 1.2 9 9 6 0.6 9
9 Kou, Changsu EH優勝 68.8 28.0 5 16 12 1.2 12 16 1.6 10
10 Takemoto, Shintaro 53.4 43.4 5 12 1.2 6 9 12 1.2 12
11 Sumida, Masashi 48.1 48.7 6 6 3 3 0.6 6 5 0.5 9 6 9
12 Okamoto, Takaki 47.6 49.2 4 6 3 6 1.2 15 4 0.4 12
13 Nomura, Ryosuke 45.9 50.9 5 6 3 0 0 9 9 0.9 12 6
14 Takahashi, Takuya 43.5 53.3 4 15 1.5 15 3 9
15 Sugimoto, Masayuki 42.6 54.2 5 6 6 0.6 12 9 9
16 Asagi, Yuu 42.2 54.6 5 7 3 9 12 1.2 10
17 Kawano, Junichi TS優勝 42.1 54.7 4 6 12 1.2 13 9 0.9
18 Nagano, Kenta 35.9 60.9 4 11 9 0.9 9 6.0
19 Imanishi, Eiji 34.9 61.9 4 13 6 9 0.9 6
20 Niitani, Nobuhide 34.8 62.0 6 6 3 6 1.2 3 0.3 3 6 3 0.3 3
21 Naba, Yutaro 33.9 62.9 3 9 0.9 9 15
22 Goto, Satoshi KW優勝 33.7 63.1 3 13 7 0.7 13
23 Takahashi, Masaya 32.0 64.8 3 3 1.5 3 0.6 9 0.9 14
24 Murakami, Daisuke 31.9 64.9 4 3 1.5 4 0.8 10 6 0.6 6
25 Hata, Hiromi 31.8 65.0 3 6 3 4 0.8 9 9
26 Hara, Takashi 31.5 65.3 4 9 9 0.9 6 0.6 6
27 Inoue, Kouichi 30.9 65.9 5 6 3 3 0.6 3 3 0.3 9 3
28 Ohno, Hirofumi 30.1 66.7 3 3 1.5 3 0.6 13 9
29 Mokudai, Masahiro 30.0 66.8 6 3 1.5 3 0.6 3 6 0.6 3 6 3 0.3
29 Yamaguchi, Tetsuya 30.0 66.8 4 6 3 0 0 6 12 3
31 Kusunoki, Yuki 29.9 66.9 3 12 1.2 9 7 0.7
32 Yanaseko, Riri 28.2 68.6 5 6 6 0.6 6 3 6 0.6
33 Katsu, Masahiro 27.9 68.9 5 0 0 0 9 0.9 9 9
33 Nisi, Ryota 27.9 68.9 3 9 9 0.9 9
35 Kusuoka, Shuto 27.4 69.4 2 14 1.4 12
36 Naruishi, Ryosuke 27.0 69.8 2 14 13
37 Suzuki, Atsushi 26.7 70.1 4 3 1.5 3 0.6 6 0.6 6 6
38 Muraoka, Hiroaki 26.5 70.3 2 15 1.5 10
39 Murakami, Kazuya 17優勝 26.4 70.4 2 6 3 9 1.8 6 0.6
40 Sakai, Hiroyuki 24.9 71.9 4 4 2 0 0 3 9 0.9 6
41 Nakamura, Tatsuya 24.4 72.4 2 6 3 7 1.4 7
42 Fujii, Kento 23.1 73.7 2 9 0.9 12 1.2
43 Kinjo, Atsumune KC優勝 23.0 73.8 3 0 0 14 9
44 Yamamoto, Daichi 19.5 77.3 2 3 15 1.5
45 Shinya, Yamamoto 19.2 77.6 3 3 0.3 9 0.9 6
46 Takahashi, Takumi 18.9 77.9 2 9 0.9 9
47 Ootaka, Kensei 18.3 78.5 3 3 1.5 6 1.2 6 0.6 0
48 Higuchi, Masaki 17.6 79.2 1 16 1.6
49 Katou, Akihiko 16.5 80.3 1 15 1.5
50 Naitou, Takashi 16.5 80.3 1 15 1.5
50 Tadokoro, Daiki 16.5 80.3 1 15 1.5
50 Takumida, Yuji 16.5 80.3 1 15 1.5
53 Sakou, Yuusuke 15.0 81.8 2 9 6
54 Senoo, Kazumasa 14.3 82.5 1 13 1.3
55 Abe, Masao 13.2 83.6 1 12 1.2
55 Honda, Mitsuru 13.2 83.6 1 12 1.2
55 Kio, Yuusuke 13.2 83.6 1 12 1.2
55 Kita, Tomoaki 13.2 83.6 1 12 1.2
55 Matsumoto, Yutaka 13.2 83.6 1 12 1.2
55 Mune, Kento 13.2 83.6 1 12 1.2
55 Nakanishi, Kazuki 13.2 83.6 1 12 1.2
55 Okamura, Kanata 13.2 83.6 1 12 1.2
55 Sakai, Soichiro 13.2 83.6 1 12 1.2
55 Tanimoto, Haruka 13.2 83.6 1 12 1.2
65 Ojiro, Iseki 13.0 83.8 1 13
65 Urabe, Ryouji 13.0 83.8 1 13
67 Kondou, Yoshiki 12.0 84.8 1 12
67 Yoshikawa, Hidenobu 12.0 84.8 1 12
69 Hatano, Kazuho 11.0 85.8 1 10 1.0
70 Morikawa, Takayuki 10.0 86.8 1 10
70 Yamasaki, Rintarou 10.0 86.8 1 10
72 Fujii, Akira 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Fukugawa, Naohisa 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Furukawa, Kazuya 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Goda, Masayuki 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Itada, Yoshiki 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Kadono, Satoru 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Kouno, Hideaki 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Matsuki, Masayuki 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Nanjo, Takanori 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Okamoto, Shinnosuke 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Sakai, Shin'Ichiro 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Tamai, Katsuyoshi 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Uechi, Shintarou 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Watanabe, Shinya 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Yamasaki, Taro 9.9 86.9 1 9 0.9
72 Yano, Ryuji 9.9 86.9 1 9 0.9
88 Aritaka, Ryoichi 9.0 87.8 1 9
88 Hino, Yoshihiro 9.0 87.8 1 9
88 Tamura, Yasuo 9.0 87.8 1 9
88 Watanabe, Yuta 9.0 87.8 1 9
88 Yabe, Yuta 9.0 87.8 1 9
93 Onishi, Kenji 7.7 89.1 1 7 0.7
94 Toyama, Jun 7.3 89.5 2 4 3 0.3
95 Fujioka, Ikuo 6.6 90.2 1 6 0.6
95 Hisaki, Yuu 6.6 90.2 1 6 0.6
95 Igawa, Yuuto 6.6 90.2 1 6 0.6
95 Inoue, Takuya 6.6 90.2 1 6 0.6
95 Kihara, Kazunari 6.6 90.2 1 6 0.6
95 Morimoto, Teru 6.6 90.2 1 6 0.6
95 Moriya, Jun 6.6 90.2 1 6 0.6
95 Nakano, Kotaro 6.6 90.2 1 6 0.6
95 Tokitou, Hirofumi 6.6 90.2 1 6 0.6
95 Torigoe, Noritaka 6.6 90.2 1 6 0.6
105 Aoki, Rei 6.0 90.8 1 6
105 Fujita, Takehiro 6.0 90.8 1 6
105 Fukuda, Yoshifumi 6.0 90.8 1 6
105 Kasahara, Shin 6.0 90.8 1 6
105 Kato, Shinsaku 6.0 90.8 1 6
105 Okamoto, Tomohiro 6.0 90.8 1 6
105 Takubo, Toshiyuki 6.0 90.8 1 6
105 Yasuoka, Futoshi 6.0 90.8 1 6
113 Satou, Atsushi 4.0 92.8 1 4
113 Yamasita, Sionn 4.0 92.8 1 4
115 Maruyama, Takahiro 3.3 93.5 1 3 0.3
115 Murakami, Nobuyasu 3.3 93.5 1 3 0.3
115 Naitou, Youhei 3.3 93.5 1 3 0.3
115 Takahashi, Ryuki 3.3 93.5 1 3 0.3
115 Takemoto, Shuhei 3.3 93.5 1 3 0.3
115 Urushida, Akihiro 3.3 93.5 2 0 3 0.3
115 Yamao, Masakura 3.3 93.5 1 3 0.3
122 Fukuoka, Naoto 3.0 93.8 1 3
122 Ihara, Kazushi 3.0 93.8 1 3
122 Nagao, Kouji 3.0 93.8 1 3
125 Hasegawa, Ryouichi 0.0 96.8 1 0
125 Sekizawa, Junpei 0.0 96.8 1 0 0
125 Yuuki, Fujikawa 0.0 96.8 1 0 0

以上、総固有参加者127名